قث حمله به جلسه سرکردگان گروه های تروریستی در ادلب

حمله به جلسه سرکردگان گروه های تروریستی در ادلب

نیروی هوایی سوریه نشست سرکردگان گروه های تروریستی مختلف را هدف قرار داد....

جدیدترین مطالب روز