قث نیروهای الحشد الشعبی روستای الهجف در غرب موصل را آزاد کردند

نیروهای الحشد الشعبی روستای الهجف در غرب موصل را آزاد کردند

...

جدیدترین مطالب روز