قث توصیف آیت‌الله اراکی از امام موسی‌صدر

توصیف آیت‌الله اراکی از امام موسی‌صدر

دبیرکل مجمع تقریب مذاهب اسلامی، گفت: امام موسی صدر در ایجاد یک جامعه واحد و معتقد به وحدت نقش بسیار مهم و فعالی داشت....

جدیدترین مطالب روز