قث وزیرخارجه ترامپ: ایران نباید غنی سازی داشته باشد

وزیرخارجه ترامپ: ایران نباید غنی سازی داشته باشد

جدیدترین مطالب روز