قث فیلم | محسن هاشمی از لحظه فوت پدر و میزان دارایی و ثروت او می‌گوید

فیلم | محسن هاشمی از لحظه فوت پدر و میزان دارایی و ثروت او می‌گوید

محسن هاشمی در برنامه حالا خورشید از خاطرات و لحظه فوت پدر گفت.

جدیدترین مطالب روز