قث ثبت‌نام جدیدی برای سهام عدالت نخواهیم داشت

ثبت‌نام جدیدی برای سهام عدالت نخواهیم داشت

میزان نوشت: رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: هیچ ثبت نام جدیدی برای سهام عدالت در سال جاری تا ساماندهی کامل ثبت نام شدگان قبلی صورت نخواهد پذیرفت.

جدیدترین مطالب روز