قث حضور وزرای دولت در مراسم استقبال از ایرباس؛آبروریزی ملی؟!

حضور وزرای دولت در مراسم استقبال از ایرباس؛آبروریزی ملی؟!

آقایان وزرا اگر ذره ای به حیثیت دولت جمهوری اسلامی فکر کنند متوجه خواهند شد که شرکت آنان در مراسم فرش قرمز برای ورود یک هواپیما،در حقیقت موجب وهن دولت جمهوری اسلامی و شخص آنان در مقام عالی وزارتخانه های کشور است.

جدیدترین مطالب روز