قث احمد حسین اولین وزیر مسلمان کانادا انتخاب شد

احمد حسین اولین وزیر مسلمان کانادا انتخاب شد

«احمد حسین» جوان مسلمان تبعه سومالی که در سن ۱۶ سالگی به تنهایی به کانادا مهاجرت کرد، و پیش از این به عنوان یکی از اعضای پارلمان کانادا فعالیت می کرد، روز سه شنبه به مقام وزارت امور مهاجرت و پناهندگی این کشور منسوب شد.

جدیدترین مطالب روز