قث احتمال تعویق یک هفته‌ای مذاکرات صلح سوریه در «آستانه»

احتمال تعویق یک هفته‌ای مذاکرات صلح سوریه در «آستانه»

دولت بهار: تاریخ برگزاری مذاکرات صلح سوریه در «آستانه» به نتایج نشست گروه‌های مسلح سوری که در حال حاضر در ترکیه در جریان است، بستگی دارد و بعید نیست زمان برگزاری این مذاکرات به مدت یک هفته به تعویق بیافتد.

جدیدترین مطالب روز