قث پایان چهل‌وچهارمین جلسه بررسی برنامه ششم؛ جلسه بعدی صبح شنبه

پایان چهل‌وچهارمین جلسه بررسی برنامه ششم؛ جلسه بعدی صبح شنبهچهل‌وچهارمین جلسه علنی مجلس برای بررسی لایحه برنامه ششم دقایقی پیش به پایان رسید.

جدیدترین مطالب روز