قث روزیاتو: ۳۵ تصویر شگفت انگیزی که توسط پهپاد ها از مناطق عکس برداری ممنوع گرفته شده اند

روزیاتو: ۳۵ تصویر شگفت انگیزی که توسط پهپاد ها از مناطق عکس برداری ممنوع گرفته شده اند

زمانی که پهپادها نخستین بار به صورت تجاری در اختیار عموم قرار گرفتند، هنوز اکثر کشورها قوانین خاصی را در مورد تصویربرداری با آنها به تصویب نرسانده بودند. همین امر سبب شد بسیاری از افراد با این گجت ها اقدام…

جدیدترین مطالب روز