قث پسر مدیرعامل سامسونگ الکترونیکس به دست داشتن در رسوایی سیاسی کره متهم شد

پسر مدیرعامل سامسونگ الکترونیکس به دست داشتن در رسوایی سیاسی کره متهم شد

گویا ماجرا جدی تر از آنچه پیشتر اعلام شده بود است و با انکار سامسونگ قرار نیست بازرسان دست از کار بکشند. به گزارش بلومبرگ اخیرا یک بازرس ویژه، Jay Y. Lee، نائب رئیس سامسونگ الکترونیکس و مدیرعامل بالفعل…

جدیدترین مطالب روز