قث باز شدن پای سامسونگ به فساد مالی رئیس‌جمهور کره‌جنوبی

باز شدن پای سامسونگ به فساد مالی رئیس‌جمهور کره‌جنوبی

شرکت سامسونگ احتمالاً با دوست نزدیک رئیس‌جمهور کره‌جنوبی ارتباطاتی داشته است.

جدیدترین مطالب روز