قث مرگ خاموش سه جوان در خانه باغ

مرگ خاموش سه جوان در خانه باغ

فرمانده انتظامی شهرستان ساوه از مرگ جوانی 23 ساله در هنکام کار با موتور آب در این شهرستان خبر داد.

جدیدترین مطالب روز