قث آزادسازی 2 محله دیگر در شرق موصل

آزادسازی 2 محله دیگر در شرق موصل

نیروهای عراقی توانستند کنترل دو محله در ساحل چپ شهر موصل را به دست بگیرند.

جدیدترین مطالب روز