قث رونالدینیو: به مسی گفتم از فوتبال لذت ببر

رونالدینیو: به مسی گفتم از فوتبال لذت ببر

رونالدینیو، ستاره برزیلی و سابق بارسا در مورد مشاوره خود به مسی و بزرگترین دستاورد خود با لباس بارسا صحبت کرد.

جدیدترین مطالب روز