قث گزارش تمرین پرسپولیس

گزارش تمرین پرسپولیس

تیم فوتبال پرسپولیس تمرین امروز پنجشنبه را بدون غایب در ورزشگاه آزادی برگزار کرد.

جدیدترین مطالب روز