قث تیم پلیس نظامی لیتوانی به افغانستان اعزام شد

تیم پلیس نظامی لیتوانی به افغانستان اعزام شد

وزارت دفاع لیتوانی اعلام کرد که تیم پلیس نظامی این کشور به افغانستان اعزام شد.

جدیدترین مطالب روز