قث تربیت 10 میلیون حافظ قرآن رسالت وزارت آموزش و پرورش است

تربیت 10 میلیون حافظ قرآن رسالت وزارت آموزش و پرورش است

مدیرکل قرآن، نماز و عترت وزارت آموزش و پرورش تربیت 10 میلیون حافظ را مهم‌ترین رسالت وزارت آموزش و پرورش دانست و گفت: سند اجرایی طرح جامع تقویت و توسعه فرهنگ نماز در آموزش و پرورش تدوین شده است.

جدیدترین مطالب روز