قث گازگرفتگی و سوختگی شدید عامل مرگ 3جوان در اراک

گازگرفتگی و سوختگی شدید عامل مرگ 3جوان در اراک

درحالی امروز جسد 3جوان در کرهرود اراک کشف شد که براساس اعلام مسئولان گازگرفتگی و سوختگی شدید عامل مرگ 3جوان در اراک بوده است.

جدیدترین مطالب روز