قث ویلچرنشین شدن فعال بحرینی به دلیل شکنجه

ویلچرنشین شدن فعال بحرینی به دلیل شکنجه

یک فعال بحرینی پس از ماه ها بازداشت و شکنجه، ویلچر نشین شده است....

جدیدترین مطالب روز