قث تصاویر | نگاهی به زندگی اوباما و خانواده‌اش در هشت سال گذشته

تصاویر | نگاهی به زندگی اوباما و خانواده‌اش در هشت سال گذشته

در گزارش زیر نگاهی داریم به خانواده باراک اوباما از زمان انتخاب وی به عنوان رئیس‌جمهور آمریکا در سال ۲۰۰٨ تا روزهای پایانی دوره دوم ریاست جمهوری‌اش در سال ۲۰۱۶.

جدیدترین مطالب روز