قث سازمان هواپیمایی موظف به اولویت دادن به تولید داخلی در تأمین هواپیما و بالگرد شد

سازمان هواپیمایی موظف به اولویت دادن به تولید داخلی در تأمین هواپیما و بالگرد شد

خبرگزاری میزان-15 دقيقه پيش

جدیدترین مطالب روز