قث تصمیمات فنی ششمین کمیسیون مشترک تشکیل شده براساس برنامه جامع اقدام مشترک (JCPOA)

تصمیمات فنی ششمین کمیسیون مشترک تشکیل شده براساس برنامه جامع اقدام مشترک (JCPOA)

ایرنا-29 دقيقه پيش

جدیدترین مطالب روز