قث افشای نوار صوتی جلسه خصوصی جان کری با مخالفین سوریه

افشای نوار صوتی جلسه خصوصی جان کری با مخالفین سوریه

جان کری وزیر خارجه آمریکا در جلسه ای پشت درهای بسته با شماری از نمایندگان چند گروه سوری و چند دیپلمات درباره سوریه سخن گفت.

جدیدترین مطالب روز