قث مراسم اولین سالگرد درگذشت سیدجواد رفوگر برگزار شد

مراسم اولین سالگرد درگذشت سیدجواد رفوگر برگزار شد

صبح امروز و با حضور جمع کثیری از پیشکسوتان و مسئولان ورزش، مراسم اولین سالگرد درگذشت سیدجواد رفوگر برگزار شد.

جدیدترین مطالب روز