قث برخی کشورهای منطقه برای تامین امنیت "رژیم صهیونیستی" هزینه می‌کنند

برخی کشورهای منطقه برای تامین امنیت "رژیم صهیونیستی" هزینه می‌کنند

مرجع تقلید شیعیان گفت: در منطقه خاورمیانه برخی کشورها باهدف ایجاد امنیت برای رژیم صهیونیستی با پول‌های مفت در بین مسلمانان جنگ و خونریزی به پا می‌کنند تا این رژیم راحت باشد.

جدیدترین مطالب روز