قث دشوارترین کار از منظر رهبر انقلاب چیست؟ +اینستاپست

دشوارترین کار از منظر رهبر انقلاب چیست؟ +اینستاپست

نکته های کلیدی سخنان رهبر انقلاب در قالب عکس نوشته در صفحه اینستاگرام نقل قول های ایشان می تواند در بهبود زندگی های مادی و معنوی بسیار تأثیرگذار باشد.

جدیدترین مطالب روز