قث اسنک قاچاق در بازار/ توزیع چیپس و پفک آمریکایی در فروشگاه های کشور

اسنک قاچاق در بازار/ توزیع چیپس و پفک آمریکایی در فروشگاه های کشور

غلات حجیم آمریکایی به صورت گسترده در سوپرمارکت‌ها و فروشگاه های زنجیره ای درحالی توزیع می شود که ورود این محصولات به کشور غیر قانونی است.

جدیدترین مطالب روز