قث رفوزگی سایپا در کارنامه بروزرسانی خودروها

رفوزگی سایپا در کارنامه بروزرسانی خودروها

خودروسازان برای افزایش میزان فروش خود ناگزیر به بروزرسانی محصولات خود هستند و در این میان شرکت سایپا نیز فعالیت هایی در این راستا داشته است که در این گزارش به بررسی آن می پردازیم.

جدیدترین مطالب روز