قث چرا بازار ارز در ایران ثبات ندارد؟

چرا بازار ارز در ایران ثبات ندارد؟

مجموعه‌ای از عوامل ساختاری و کوتاه‌مدت، هر از چند گاهی تکانه‌هایی را در بازار ارز ایجاد می‌کند که آثار آن‌ها بر اقتصاد کشور بیش از اصل افزایش یا کاهش قیمت ارز است.

جدیدترین مطالب روز