قث مراحل ساخت نخستین ایرباس تحویل شده به ایران ایر (فیلم)

مراحل ساخت نخستین ایرباس تحویل شده به ایران ایر (فیلم)

مراحل ساخت و تست نخستین ایرباس تحویل شده به ایران ایر

جدیدترین مطالب روز