قث ساخت کمربند راهنما برای نابینایان

ساخت کمربند راهنما برای نابینایان

به نقل از نیواطلس، کمربند مذکور که Guidesense نام دارد، مجهز به فناوری رادار با طول موج کوتاه است. این دستگاه روی سینه بسته می شود و به کاربر خود موانع موجود در مسیر او را هشدار می دهد.

جدیدترین مطالب روز