قث عامل آلودگی‌هوا؛ باغ‌هایی که با مجوز شهرداری برج و بزرگراه می‌شوند/ تهران، شهری بدون ریه

عامل آلودگی‌هوا؛ باغ‌هایی که با مجوز شهرداری برج و بزرگراه می‌شوند/ تهران، شهری بدون ریه

آلودگی هوا مهمان ناخوانده نه بلکه مهمان خوانده‌ای است که چند سالیست در شهرهای ما جا خوش کرده و قصد رفتن ندارد. آن زمان که به‌جای درختان، برج‌ها در باغ‌ها روییدن، دعوت‌نامه برای این مهمان ارسال شد.

جدیدترین مطالب روز