قث فرزندان ترامپ اداره سازمان تجاری وی را بر عهده خواهند گرفت

فرزندان ترامپ اداره سازمان تجاری وی را بر عهده خواهند گرفت

ترامپ در کنفرانس خبری خود اعلام کرد اداره داراییهای خود را به دو پسر بزرگش واگذار می کند و برای نظارت بر معاملات از مشاوران استفاده خواهد کرد....

جدیدترین مطالب روز