قث چگونگی هزینه کرد درآمدهای حاصل از بخش معدن در برنامه ششم توسعه مشخص شد

چگونگی هزینه کرد درآمدهای حاصل از بخش معدن در برنامه ششم توسعه مشخص شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی چگونگی هزینه کرد درآمدهای حاصل از بخش معدن در برنامه ششم توسعه را مشخص کردند.

جدیدترین مطالب روز