قث نخستین جلسه هماندیشی خانه روابط عمومی استان زنجان تشکیل شد

نخستین جلسه هماندیشی خانه روابط عمومی استان زنجان تشکیل شد

معاون روابط عمومی، تشریفات و امور بین الملل دفتر استاندار زنجان تشکیل یک شبکه گسترده اطلاع رسانی متشکل از مسئولان روابط عمومی‌ها در استان زنجان را ضروری دانست و افزود: استفاده از ظرفیت روابط عمومی ها به شکل منسجم، در بازتاب گسترده عملکرد دولت در سطح جامعه موثر خواهد بود.

جدیدترین مطالب روز