قث پیروزی تاندر با تریپل دابل وستبروک/ جیمز از رکورد هارداوی گذشت

پیروزی تاندر با تریپل دابل وستبروک/ جیمز از رکورد هارداوی گذشت

در ادامه دیدارهای لیگ NBA، همه تیم‌های میزبان بر میهمانان خود غلبه کردند.

جدیدترین مطالب روز