قث گل‌های MSN از مرز 300 گذشت/ سهم مسی بیش از سوارس و نیمار

گل‌های MSN از مرز 300 گذشت/ سهم مسی بیش از سوارس و نیمار

تعداد دفعاتی که مثلث هجومی بارسلونا دروازه رقبای قهرمان اسپانیا را باز کرده‌اند از مرز 300 بار گذشت.

جدیدترین مطالب روز