قث حمله به دختر محجبه در رستورانی در لندن

حمله به دختر محجبه در رستورانی در لندن

یک دختر محجبه که با دوستانش در یک غذاخوری در حال صرف شام بودند، به خاطر حجابش توسط یکی از مشتریان مورد حمله قرار گرفت.

جدیدترین مطالب روز