قث رونالدو: راز خاصی در میان نیست، فقط تلاش و کوشش و فداکاری

رونالدو: راز خاصی در میان نیست، فقط تلاش و کوشش و فداکاری

دولت بهار: مهاجم پرتغالی تیم فوتبال رئال مادرید اسپانیا در مصاحبه با وب سایت فیفا گفت: راز خاصی در میان نیست، فقط تلاش و کوشش و فداکاری.

جدیدترین مطالب روز