قث ۲۰۱۶، سال اوج‌گیری حملات سایبری

۲۰۱۶، سال اوج‌گیری حملات سایبری

شاید بتوان گفت مهم‌ترین مشخصه بیشتر حملات سایبری سال 2016، از هک اطلاعاتی انتخابات آمریکا به‌وسیله روسیه گرفته تا درز اطلاعات حساب‌های کاربری یاهو، شیوه عمومی‌بودن آنها‌ست.

جدیدترین مطالب روز