قث 385 میلیارد تومان تسهیلات رونق تولید به واحدهای صنعتی گلستان پرداخت شد

385 میلیارد تومان تسهیلات رونق تولید به واحدهای صنعتی گلستان پرداخت شد

معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت گلستان گفت: تاکنون حدود 385 میلیارد تومان تسهیلات به 314 واحد تولیدی و صنعتی گلستان در قالب طرح رونق تولید پرداخت شده است.

جدیدترین مطالب روز