قث تبرئه نیروهای شکنجه گر در بحرین

تبرئه نیروهای شکنجه گر در بحرین

دادگاه جنایی بحرین حکم تبرئه 5 تن از نیروهای پلیس رژیم آل خلیفه را درارتباط با اتهام شکنجه یکی از زندانیان در زندان مرکزی " جو" صادر کرد....

جدیدترین مطالب روز