قث تا آیت الله خامنه ای زنده است، انقلاب ایران هم زنده است

تا آیت الله خامنه ای زنده است، انقلاب ایران هم زنده است

تا زمانی که روحانیون ایران حافظ نظام سیاسی خود هستند، جمهوری اسلامی ایران به اصول اصلی خود در سیاست خارجه و اصول انقلابی خود در زمینه سیاست های ضد اسرائیلی و ضد آمریکایی پایبند است.

جدیدترین مطالب روز