قث دوران رزنده تمام شد/ دل زوتو، سرمربی جدید تیم ملی برزیل

دوران رزنده تمام شد/ دل زوتو، سرمربی جدید تیم ملی برزیل

دوران سرمربیگری برناندو رزنده در تیم ملی والیبال برزیل پس از 16 سال به پایان رسید.

جدیدترین مطالب روز