قث واکنش کنسولگری ایران به ادعای بازداشت ۳ ایرانی

واکنش کنسولگری ایران به ادعای بازداشت ۳ ایرانی

تاکنون هویت این افراد تثبیت نشده و خبرهایی که از این دست منتشر شده ادعایی واهی می‌باشد.

جدیدترین مطالب روز