قث شایع ترین مشکلات پوستی در ایرانی ها

شایع ترین مشکلات پوستی در ایرانی ها

بیماری های پوستی برای هر فردی ممکن است اتفاق بیفتند.به گفته ی نائب رئیس انجمن متخصصان پوست ایران،بیماری های رنگدانه ای و تاولی جزء شایع ترین بیماری های پوستی در ایران هستند.

جدیدترین مطالب روز