قث شروط اصلاح طلبان برای حمایت از روحانی

شروط اصلاح طلبان برای حمایت از روحانی

یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: اصلاح‌طلبان روحانی را به شرطی برای یک دوره دیگر همراهی می‌کنند که رئیس جمهور بخشی از وعده‌هایش را در مورد معیشت و اقتصاد عملى کند.

جدیدترین مطالب روز