قث ‌بیشتر واحدهای تعطیل و نیمه‌تعطیل کشور فعال شد

‌بیشتر واحدهای تعطیل و نیمه‌تعطیل کشور فعال شد

وزیر کشور گفت: از ابتدای امسال تاکنون یک واحد تولیدی هم در کشور تعطیل نشده و تلاش برای برطرف کردن مشکلات واحدهای تولیدی با جدیت ادامه دارد.

جدیدترین مطالب روز